a

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer. Proin gravida nibh vel velit auctor aliquet. Aenean sollicitudin, lorem quis.

a

Latest News

  No posts were found.

a
KUUTASU

MTÜ City Yoga stuudio liikmesuse tingimused (rasedatele)

LIIKMESUS

 1. Käesolevate tingimustega  nõustumine ja liikmeks astumine annab sulle õiguse osaleda City Yoga stuudio tunniplaanis pakutavates rasedate jooga kõikides tundides, kaasa arvatud City Yoga online – rasedate joogatundides. 
 2. Liikmeks saamise eelduseks on Stuudio kasuks tähtajatu püsimaksekorralduse sõlmimine (i.k. “recurring payment”), mis on seotud sinu deebet/krediitkaardiga. Pärast liitumist debiteerib Stuudio sinu kaardilt iga kuu 10. kuupäeval Liikmemaksu vastavalt City Yoga hinnakirjale.
 3. Liitudes Stuudioga 1.-21. kuupäeval, debiteeritakse Liikmemaks jooksva kalendrikuu eest ning järgmine debiteerimine toimub järgmise kuu 10. kuupäeval. Liitudes 22.-31. kuupäeval, debiteeritakse raha kohe ja järgmisel kalendrikuul debiteerimist ei toimu, st järgmine makse on üle järgmise kalendrikuu 10. kuupäeval. 
 4. Kui kasutad tasumiseks Stebby keskkonda, palume veenduda, et iga kuu 10. kuupäevaks on Stebby kontol summa, mis kulub sinu Liikmemaksu maksmiseks.  
 5. Liikmemaksu tasumine on kohustuslik olenemata sellest, kas sul õnnestus konkreetsel kuul stuudios käia või mitte.
 6. Liikmesuse lõpetamiseks palun teavita stuudiot jooksva kuu viimaseks kuupäevaks e-posti aadressil info@cityyoga.ee, seejärel peatame sinu püsimaksekorralduse. 

NÄIDE: Kui soovid augusti lõpus lepingu lõpetada, tuleb sellest teatada hiljemalt 31. Augustiks.  

 1. Leping ei võimalda maksepuhkust, reisil ja puhkusel olles on võimalik osaleda City Yoga online-rasedate joogatundides
 2. Pärast liitumist vormistatakse Stuudios sinu Liikmekaart, mis on isiklik ja on kasutamiseks vaid sulle. 

VASTUTUS

 1. Kui sul on Stuudio ees täitmata kohustusi, on Stuudiol õigus keelduda omapoolsete kohustuste täitmisest (sh mitte lubada rasedate joogatundides osalemist) ja keelduda ka Liikmesuse lõpetamisest kuni vastava kohustuse nõuetekohase täitmiseni. Seejuures säilib sul kuni Liikmesuse  lõpetamiseni Liikmemaksu tasumise kohustus.

LEPINGU DOKUMENDID

 1. Liikmesuse aluseks on City Yoga Liikmesuse Tingimused ja Hinnakiri, mis on tutvumiseks kättesaadavad väljaprindituna Stuudio ruumides ning Stuudio veebisaidil www.cityyoga.ee. Vastuolu korral kohaldatakse Lepingu tingimusi (v.a. Hinnakirja muudatused).
 2. Klubil on õigus City Yoga Liikmesuse Tingimused ja Hinnakiri igal ajal ühepoolselt muuta, avaldades selle kohta vastavasisulise teate Stuudio veebisaidil. Muudatus(t)ega mittenõustumisel ning eeldusel, et muudatus(ed) Sind ebamõistlikult kahjustavad ja seetõttu ei saa sinult eeldada Lepingu täitmist jätkamist, on sul õigus Leping üles öelda ühe kuu jooksul alates muudatus(t)e avaldamisest.
 3. Käesolevaga kinnitad, et olete tutvunud Liikmesuse Tingimustega ja Hinnakirjaga ning kohustud täitma kõiki nende tingimusi.
 4. Kui annad selleks nõusoleku, võib Stuudio töödelda sinu isikuandmeid (sh nimi ja kontaktandmed) klientide andmebaasi ja statistika koostamiseks ning erinevate toodete ja teenuste turustamiseks. Seoses isikuandmete töötlemisega on sul võimalik Stuudio suhtes kasutada isikuandmete kaitse seadusest ja muudest kohalduvatest isikuandmete kaitse õigusaktidest tulenevaid õigusi, sh küsida Stuudiolt sinu kohta kogutud andmeid ning igal ajal loobuda pakkumiste saamisest.

STUUDIO ANDMED:
Nimi: MTÜ City Yoga Stuudio
Registrikood: 80624080
Asukoht: Niine 11, Tallinn 10414
Telefon: +372 54502384
E-post: info@cityyoga.ee

ANDMESUBJEKTI ÕIGUSED

Pärast nõusoleku andmist on sul kõik kehtivate õigusaktidega andmesubjektidele antud õigused. Muu hulgas on sul õigus enda kohta kogutud isikuandmetega tutvuda, nõuda nende parandamist või kustutamist, piirata nende töötlemist, nõuda andmete ülekandmist, esitada vastuväiteid isikuandmete töötlemisele või keelata isikuandmete töötlemine otseturunduse eesmärgil.

Sul on õigus isikuandmete töötlemiseks antud nõusolek igal ajal tagasi võtta, kirjutades oma soovist e-posti aadressil info@cityyoga.ee.

Liitu siin: