a

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer. Proin gravida nibh vel velit auctor aliquet. Aenean sollicitudin, lorem quis.

a

Latest News

  No posts were found.

a
LIIKMESUS

City Yoga stuudio liikmesuse tingimused 

LIIKMESUS

 1. Käesolevate tingimustega  nõustumine ja liikmeksastumine annab sulle õiguse osaleda City Yoga stuudio tunniplaanis pakutavates kõikides tundides, kaasa arvatud City Yoga online-joogatundides. 
 2. Liikmeks saamise eelduseks on Stuudio kasuks tähtajatu püsimaksekorralduse sõlmimine (i.k. “recurring payment”), mis on seotud sinu deebet/krediitkaardiga. Pärast liitumist debiteerib Stuudio sinu kaardilt iga kuu 10. kuupäeval Liikmetasu vastavalt City Yoga hinnakirjale.
 3. Liitudes Stuudioga 1.-21. kuupäeval, debiteeritakse Liikmetasu jooksva kalendrikuu eest ning järgmine debiteerimine toimub järgmise kuu 10. kuupäeval. Liitudes 22.-31. kuupäeval, debiteeritakse raha kohe ja järgmisel kalendrikuul debiteerimist ei toimu, st järgmine makse on üle järgmise kalendrikuu 10. kuupäeval. 
 4. Kui kasutad tasumiseks Stebby keskkonda, palume veenduda, et iga kuu 10. kuupäevaks on Stebby kontol summa, mis kulub sinu Liikmetasu maksmiseks.  
 5. Liikmetasu maksmine on kohustuslik olenemata sellest, kas sul õnnestus konkreetsel kuul stuudios käia või mitte.
 6. Liikmesuse saab lõpetada 2-kuulise etteteatamisega, teatades Stuudiole lõpetamise soovist enne 10. kuupäeva e-posti aadressil info@cityyoga.ee

NÄIDE: Kui soovid augusti lõpus lepingu lõpetada, tuleb sellest teatada 10. juuliks. Kui teatad peale 10. juulit, siis pikeneb liikmesus septembri lõpuni. 

 1. Uuesti saad liituda, kui liikmete arv seda lubab ning vastavalt parajasti kehtivale hinnakirjale.
 2. Leping ei võimalda maksepuhkust, reisil ja puhkusel olles on võimalik osaleda City Yoga online-joogatundides.
 3. Pärast liitumist vormistatakse Stuudios sinu Liikmekaart, mis on isiklik ja on kasutamiseks vaid sulle. 

VASTUTUS

 1. Kui sul on Stuudio ees täitmata kohustusi, on Stuudiol õigus keelduda omapoolsete kohustuste täitmisest (sh mitte lubada tundides osalemist) ja keelduda ka Liikmesuse lõpetamisest kuni vastava kohustuse nõuetekohase täitmiseni. Seejuures säilib sul kuni Liikmesuse  lõpetamiseni Liikmetasu maksmise kohustus.

LEPINGU DOKUMENDID

 1. Liikmesuse aluseks on City Yoga Liikmesuse Tingimused ja Hinnakiri, mis on tutvumiseks kättesaadavad väljaprindituna Stuudio ruumides ning Stuudio veebisaidil www.cityyoga.ee. Vastuolu korral kohaldatakse Lepingu tingimusi (v.a. Hinnakirja muudatused).
 2. Klubil on õigus City Yoga Liikmesuse tingimusi ja Hinnakirja igal ajal ühepoolselt muuta, avaldades selle kohta vastavasisulise teate Stuudio veebisaidil. Muudatus(t)ega mittenõustumisel ning eeldusel, et muudatus(ed) Sind ebamõistlikult kahjustavad ja seetõttu ei saa sinult eeldada Lepingu täitmist jätkamist, on sul õigus Leping üles öelda ühe kuu jooksul alates muudatus(t)e avaldamisest.
 3. Käesolevaga kinnitad, et olete tutvunud Liikmesuse Tingimustega ja Hinnakirjaga ning kohustud täitma kõiki nende tingimusi.
 4. Kui annad selleks nõusoleku, võib Stuudio töödelda sinu isikuandmeid (sh nimi ja kontaktandmed) klientide andmebaasi ja statistika koostamiseks ning erinevate toodete ja teenuste turustamiseks. Seoses isikuandmete töötlemisega on sul võimalik Stuudio suhtes kasutada isikuandmete kaitse seadusest ja muudest kohalduvatest isikuandmete kaitse õigusaktidest tulenevaid õigusi, sh küsida Stuudiolt sinu kohta

kogutud andmeid ning igal ajal loobuda pakkumiste saamisest.

STUUDIO ANDMED:
Nimi: Terve Eluviis OÜ
Registrikood: 12742221
Asukoht: Niine 11, Tallinn
Telefon: +372 54502384
E-post: info@cityyoga.ee

ANDMESUBJEKTI ÕIGUSED

Pärast nõusoleku andmist on sul kõik kehtivate õigusaktidega andmesubjektidele antud õigused. Muu hulgas on sul õigus enda kohta kogutud isikuandmetega tutvuda, nõuda nende parandamist või kustutamist, piirata nende töötlemist, nõuda andmete ülekandmist, esitada vastuväiteid isikuandmete töötlemisele või keelata isikuandmete töötlemine otseturunduse eesmärgil.

Sul on õigus isikuandmete töötlemiseks antud nõusolek igal ajal tagasi võtta, kirjutades oma soovist e-posti aadressil info@cityyoga.ee.

Liitu siin:


  SportIDKaardimakse